Calitatea

Politica in domeniul calităţii, mediului şi SSO

Chestionar de evaluare a furnizorilor

Pentru execuţia lucrărilor specifice domeniului de activitate, APRODEX deţine certificate de calificare, autorizaţii şi agremente tehnice eliberate de autorităţile competente.

De asemenea sistemul de management integrat elaborat, implementat şi certificat, conform cerinţelor standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008 vizează să asigure atât creşterea eficienţei economice şi a calităţii, cât şi a prezervării vieţii şi integrităţii lucrătorilor, protecţiei mediului înconjurător, creşterii generale a calităţii vieţii.

APRODEX recunoaşte că managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (SMI) este un factor important pentru satisfacerea cerinţelor de înalt nivel ale clienţilor săi şi pentru stabilirea de relaţii de încredere cu aceştia, premiză fundamentală pentru dezvoltarea afacerilor firmei.

Autorizări şi Agremente A.F.E.R.

Autorizaţia de Furnizor Feroviar  pentru următoarele servicii  feroviare critice :

  • Construcţii, reparaţii şi întreţinere linii de cale ferată, fără sudarea şinelor;
  • Construcţii, consolidări terasamnete de cale ferată şi apărări de maluri;
  • Construcţii, reparaţii şi întreţinere treceri la nivel cu calea ferată;

Agrement tehnic feroviar pentru serviciul feroviar critic: Întreţinere curentă şi reparaţie periodică linii de cale ferată, în execuţie manuală, fără sudarea şinelor;

Agrement tehnic feroviar  pentru serviciul feroviar critic: Construcţii linii de cale ferată, fără sudarea şinelor;

Agrement tehnic feroviar pentru serviciul feroviar critic: Construcţii, reparaţii şi consolidări a terasamentelor;

Agrement tehnic feroviar pentru serviciul feroviar: Realizarea zonei platformei căii ferate (strat de formă şi substrat, asanare, amenajarea platformei);

Agrement tehnic feroviar pentru serviciul feroviar: Construcţii, reparaţii şi întreţinere treceri la nivel cu calea ferată;

Conform prevederilor OMT nr. 290/2000, pentru realizarea supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică a  serviciilor feroviare critice furnizate din clasa de risc 1A,  APRODEX Paşcani a încheiat cu Autoritatea Feroviară Română un contract de inspecţie tehnică.

Atestate tipar A.F.E.R.

Atestat Seria AD nr. 3365

Atestat Seria AD nr. 3364

Atestat Seria AD nr. 3366

 

 

firma web design